NEWS & ARTICLES
ส่งของไปต่างประเทศกับ CityLink Express สะดวก คล่องตัว ง่ายทุกการขนส่ง
ส่งของไปต่างประเทศกับ CityLink Express สะดวก คล่องตัว ง่ายทุกการขนส่ง
City-Link Express ดำเนินกิจการด้านการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าในหลายหลายประเภทจำนวนมาก เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี จึงมีระบบการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งยังมีจุดเด่นในด้านการให้บริการที่สามารถสร้างความรวดเร็วในการขนส่งสินค้าร
อ่านต่อ

5 ขั้นตอนเตรียมพร้อมสู่ตลาดแห่งการส่งออก
5 ขั้นตอนเตรียมพร้อมสู่ตลาดแห่งการส่งออก
การเตรียมพร้อมสู่ความเป็นผู้ประกอบธุรกิจอีคอมเมิร์สหรือผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าออนไลน์ที่ดี จำเป็นจะต้องศึกษาข้อมูลเพื่อรู้ให้ครอบคลุมในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและการจำหน่ายสินค้า เพราะการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศไปถึงมือผู้ซื้อถือว่าเป็นหัวใจ
อ่านต่อ

เริ่มต้นส่งพัสดุไปต่างประเทศแบบด่วนต้องทำอย่างไร?
เริ่มต้นส่งพัสดุไปต่างประเทศแบบด่วนต้องทำอย่างไร?
การส่งพัสดุไปต่างประเทศนั้นมีขั้นตอนที่รัดกุมและรายละเอียดมากกว่าการส่งพัสดุภายในประเทศ ที่ควรศึกษาข้อมูลและขั้นตอนก่อนเริ่มส่ง
อ่านต่อ