NEWS & ARTICLES
5 เทคนิคเลือกบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
5 เทคนิคเลือกบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
การขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ระหว่างประเทศจะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก อีกทั้งยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดในเรื่องระยะทาง ที่อาจส่งผลต่อสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่ส่งออกไปได้ การเลือกบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้เป็นตัวแทนในการขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์จึงถือว่ามีควา
อ่านต่อ

เทคนิคการลดต้นทุนการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
เทคนิคการลดต้นทุนการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ
สินค้าที่ผลิตเพื่อจำหน่ายยังต่างประเทศจะมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่า เพราะมีขั้นตอนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งสินค้า การลดหรือจำกัดอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศให้มีจำนวนที่ถูกลง จึงถือว่าเป็นการช่วยลดต้น
อ่านต่อ

ข้อบังคับทางด้านศุลกากรในการขนส่งระหว่างประเทศ คืออะไร ?
ข้อบังคับทางด้านศุลกากรในการขนส่งระหว่างประเทศ คืออะไร ?
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะมีขั้นตอนและความยุ่งยากมากกว่าการขนส่งภายในประเทศหลายขั้นตอนมาก จึงต้องมีพิธีการและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ภาครัฐระหว่างประเทศได้กำหนดไว้ด้วย
อ่านต่อ