จุดแข็งของการขนส่งสินค้ากับ CityLink Express ที่จะทำให้คุณวางใจในทุกบริการ

 

                  การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะต้องได้รับความพิเศษในการขนส่งมากกว่าการขนส่งภายในประเทศ ทั้งนี้เพราะการขนส่งระหว่างประเทศทั้งทางอากาศ ทางบก หรือทางเรือ ย่อมมีพิธีการทางศุลกากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งยังมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ยุ่งยากมากกว่าการขนส่งภายในประเทศอีกหลายอย่าง ดังนั้นการเลือกใช้บริษัทที่รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ผู้ใช้บริการจึงจำเป็นต้องพิจารณาเลือกบริษัทที่เป็นตัวแทนรับส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์ของตนเองให้รอบคอบที่สุด เพื่อสินค้า/บรรจุภัณฑ์ของคุณจะได้ถูกลำเลียงด้วยความปลอดภัย และถึงมือผู้รับในสภาพเรียบร้อยใช้งานได้ดีดังเดิม

                  CityLink Express เราคือบริษัทรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นผู้นำด้านการขนส่งอย่างมืออาชีพ มีความเป็นมาตรฐานในระดับสากล ทุกการขนส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์ของลูกค้าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งผู้ใช้บริการยังสามารถตรวจสอบสถานะในระหว่างการขนส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์ได้อย่างสะดวกด้วยตนเอง

จุดเด่นของการเลือกใช้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับ CityLink Express

                  1.รากฐานมั่นคง เชื่อถือได้ เครือข่ายทั่วโลก

                  การมีพันธมิตรหรือเครือข่ายกระจายอยู่ทั่วโลก ทำให้การขนส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ใช้เวลาสั้นลงสำหรับการขนส่งสินค้า จึงทำให้สินค้หรือบรรจุภัณฑ์บางประเภทที่จำเป็นต้องใช้เวลาขนส่งด้วยความรวดเร็ว อันเนื่องมาจากสภาพของตัวสินค้านั้นเอง อยู่ในสภาพเรียบร้อยและใช้งานได้ดี เมื่อไปถึงมือผู้รับปลายทางด้วยความรวดเร็ว จึงทำให้สินค้า/บรรจุภัณฑ์นั้นยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเดิม

2.มีสาขาตัวเองกว่า 110 สาขาในเอเชีย

ทำให้มีจุดกระจายการขนส่งสินค้ามากมาย ลดระยะเวลาในการขนส่งและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ สามารถฝากส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์กับสาขาของเราได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น

3.เป็นพันธมิตรการขนส่งกับบริษัทขนส่งชั้นนำของโลก เช่น ดีเอชแอล และทีเอ็นที

เพิ่มความคล่องตัวในทุกการขนส่งยิ่งขึ้น กับการเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำที่ทั่วโลกให้การยอมรับ จึงทำให้กระบวนการขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของ CityLink Express มีความเป็นมืออาชีพและคงไว้ซึ่งมาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถรองรับทุกความต้องการในด้านการขนส่งสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ใช้บริการได้หลากหลายยิ่งขึ้น

4.มีใบอนุญาตดำเนินพิธีการศุลกากรของตัวเอง (Express Brokers License)

อัพระดับความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการยิ่งขึ้น ด้วยการมีใบอนุญาตดำเนินพิธีการศุลกากรของตัวเอง ที่ถือว่าเป็นใบผ่านที่สำคัญสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทำให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งยังช่วยลดขั้นตอนทางด้านการตรวจสอบในส่วนพิธีการศุลกากรระหว่างประเทศได้อีกด้วย

5.ทีมขนส่งกว่า 50 คันในกรุงเทพ

เพิ่มความรวดเร็วกับทุกความต้องการในการขนส่งระหว่างประเทศ ด้วยความเตรียมพร้อมรองรับผู้ใช้บริการที่หลากหลายและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เราจึงมีทีมขนส่งกว่า 50 คันสแตนบายด์รองรับทุกคำสั่งขนส่งสินค้าให้แก่คุณ

CityLink Express เราจึงเป็นผู้นำบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีจุดแข็งทั้งในด้านการขนส่งสินค้า/บรรจุภัณฑ์และในด้านการบริการ พร้อมทีมงานมืออาชีพที่พร้อมบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อัพระดับเพิ่มความสะดวกให้กับทุกความต้องการขนส่งบรรจุภัณฑ์ของคุณได้ง่ายยิ่งขึ้น เพียงเลือกใช้บริการกับ CityLink Express ผู้นำขนส่งสินค้าและบริการระหว่างประเทศที่มีจุดแข็งสร้างความมั่นใจให้ทุกการขนส่งระหว่างประเทศทั่วโลก