เริ่มต้นส่งพัสดุไปต่างประเทศแบบด่วนต้องทำอย่างไร?

การส่งพัสดุไปต่างประเทศนั้นมีขั้นตอนที่รัดกุมและรายละเอียดมากกว่าการส่งพัสดุภายในประเทศ ดังนั้นจึงอาจมีหลาย ๆ คนที่สงสัยว่าจะเริ่มต้นในการส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศได้หรือไม่ และขั้นตอนในการขนส่งรวมถึงระยะเวลาในการขนส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศจะมีลักษณะเหมือนกับการขนส่งพัสดุด่วนภายในประเทศหรือไม่ ซึ่งคุณสามารถศึกษาข้อมูลและรายละเอียด พร้อมทั้งขั้นตอนในการจัดส่งพัสดุแบบด่วนหรือด่วนพิเศษไปยังต่างประเทศได้

ขั้นตอนการส่งพัสดุระหว่างประเทศแบบด่วน

                  1.สำรวจบริษัทหรือตัวแทนผู้รับขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเสียก่อน ว่ามีการรับบริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศแบบด่วนอย่างไรบ้าง ซึ่ง City-Link Express  มีบริการขนส่งพัสดุแบบด่วนทั้งด่วนและด่วนพิเศษ ซึ่งอัตราในการให้บริการก็จะแตกต่างกันไปตามระยะทางและลักษณะความด่วนด้วย โดยการจัดสิ่งพัสดุหรือสิ่งของแบบด่วนจะสามารถจัดส่งได้อย่างรวดเร็วภายใน 1-3 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางที่ผู้ใช้บริการต้องการส่งไปถึงด้วย แต่หากผู้ใช้บริการท่านใดต้องการเซฟค่าใช้จ่ายในการจัดส่งพัสดุ ประกอบกับพัสดุนั้นไม่ใช่สิ่งของที่เน่าเสียได้ง่ายโดยสภาพ ก็สามารถเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุระหว่างประเทศแบบประหยัดได้

                  สามารถเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อกรอกข้อมูล ขนาด น้ำหนัก ชนิดสิ่งของที่ต้องการส่งแบบด่วนระหว่างประเทศ ประเทศปลายทางที่จะให้ส่งพัสดุ ประเทศต้นทาง และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบราคาอัตราค่าบริการในเบื้องต้นได้ หากมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

2.จัดเตรียมสิ่งของหรือพัสดุที่ต้องการจัดส่งให้เรียบร้อย โดยบรรจุหีบห่อให้เหมาะสมกับลักษณะของสิ่งของที่ต้องการจัดส่งด้วย ซึ่งหากสิ่งของที่ต้องการจัดส่งนั้นสามารถแตกหรือหักได้ง่ายในระหว่างขนส่ง ก็ควรจัดการห่อหุ้มด้วยวัสดุกันกระแทกอย่างดี และควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ผู้รับบริการขนส่งว่าสิ่งของมีลักษณะแตกหักได้โดยง่ายด้วย หากไม่แน่ใจในเรื่องวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อพัสดุที่จะทำการส่งไปยังต่างประเทศนั้น สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำแนะนำการห่อหุ้มที่ปลอดภัยได้ด้วย หรือสามารถไปยังบริษัทที่รับขนส่งพัสดุระหว่างประเทศนั้น ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการห่อหุ้มหรือบรรจุสิ่งของที่จะทำการส่งได้เช่นกัน

3.ไปยังบริษัทตัวแทนที่รับส่งพัสดุแบบด่วนระหว่างประเทศนั้น ๆ ซึ่ง City-Link Express ยังมีบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการด้วยบริการรับสินค้าถึงหน้าบ้านฟรี ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด และให้คุณเก็บใบเสร็จหรือใบแสดงการรับบริการเมื่อส่งพัสดุเสร็จเรียบร้อย เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุต่อไป เมื่อจัดส่งพัสดุหรือสิ่งของที่ต้องการจะส่งนั้นให้แก่บริษัทเรียบร้อยแล้ว ก็ถือว่าเสร็จขั้นตอนในการจัดส่งพัสดุให้กับผู้รับขนส่ง

เมื่อส่งพัสดุหรือสิ่งโดยระบุชนิดของการขนส่งแบบด่วนหรือด่วนพิเศษแล้ว คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งพัสดุหรือสิ่งของนั้นได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง โดยตรวจสอบสถานะได้เอง 24 ชั่วโมง ผ่านระบบเช็กหน้าเว็บไซต์

หรือสอบถามสถานะการจัดสิ่งผ่านทีมงาน CALL CENTER ที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษา

                  ข้อดีของการจัดส่งพัสดุหรือสินค้าระหว่างประเทศแบบด่วนนั้น ทำให้ผู้รับหรือผู้ส่งสินค้าสามารถกำหนดและรู้วันได้รับพัสดุหรือสิ่งของที่แน่นอนได้ อีกทั้งยังได้ความรวดเร็วในการรับ-ส่ง พัสดุ ซึ่งจะทำให้พัสดุหรือสิ่งของนั้นถึงมือผู้รับปลายทางได้อย่างรวดเร็ว กระชับ ฉับไว