Blog

การจัดการคลังสินค้าสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศมีประโยชน์อย่างไร?

การจัดการคลังสินค้าสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศมีประโยชน์อย่างไร?           เพราะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดมูลค่าทางการตลาดของประเทศ และรวมไปถึงช่วยให้ธุรกิจการส่งออกสินค้าของทุกท่าน คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งสินค้าที่ส่งออกระหว่างประเทศ อาจจะมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดเล็กได้ และด้วยสภาพของสินค้าที่ส่งออกอาจจะมีความแตกต่างกันไป ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการขนส่ง การดูแล หรือแม้แต่สินค้าที่เป็นของสด อาจจะเน่าเสียได้ ดังนั้นการเลือกใช้รูปแบบการขนส่ง รวมไปถึงการจัดการระบบการคลังสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อช่วยให้กระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลที่สุด ความสำคัญของการจัดการคลังสินค้า           ระบบการจัดการสินค้าในคลังต้องมีการควบคุมทั้งสถานที่และอุณหภูมิ รวมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดการคลังสินค้า การดูแล การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ต้องเหมาะสมกับสินค้าที่สุด ทั้งนี้เพราะสินค้าบางประเภทจำเป็นต้องอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิเฉพาะ ห้ามมีความชื้นหรือ ต้องอยู่ในสถานที่ถ่ายเททางอากาศ เพื่อช่วยยืดอายุของสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้           อีกทั้งยังต้องมีการจัดการที่เป็นระบบกับการกระจายสินค้าที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งบุคคลากร และพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับสินค้าหลากหลายประเภท เพราะนอกจากสถานที่ที่มีส่วนสำคัญสำหรับธุรกิจส่งออกระหว่างประเทศแล้ว บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการขนส่งระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้วย โดยเฉพาะหากเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายสำหรับธุรกิจการส่งออกระหว่างประเทศแล้ว ยิ่งต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเป็นพิเศษอีกด้วย เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่อาจทำให้สินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง ซึ่งหลาย ๆ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าอาจได้รับความเสียหายทางมูลค่าจำนวนมาก เนื่องจากการขนส่งสินค้าที่ไม่เป็นระบบและเกิดความล่าช้าในการขนส่ง ดังนั้นการเลือกบริษัทขนส่งจึงสามารถช่วยลดต้นทุนการส่งออกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการติดต่อ ขนส่งระหว่างประเทศให้คล่องตัวยิ่งขึ้นได้           การจัดการคลังสินค้าที่ดีของผู้รับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศสามารถช่วยเพิ่มประเภทของสินค้าที่ต้องการส่งออกได้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีคลังสินค้าเป็นของตนเอง มีสถานที่จัดเก็บสินค้าเป็นของตนเอง จะยิ่งเพิ่มความคล่องตัวและดูแลสินค้าของผู้ใช้บริการได้ใกล้ชิดมากขึ้นได้ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่คลังสินค้าแยกต่างหากได้ด้วย           คลังสินค้าและระบบการจัดการคลังสินค้าที่ดี จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจส่งออกสินค้าระหว่างประเทศ และรวมไปถึงการขนส่งสิ่งของต่าง …

การจัดการคลังสินค้าสำหรับการขนส่งระหว่างประเทศมีประโยชน์อย่างไร? Read More »

City Link Express จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์การขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด

City Link Express จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์การขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด           การขนส่งระหว่างประเทศที่ดี ไม่ใช่แค่บริหารจัดการเฉพาะการส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางเท่านั้น หากแต่ยังต้องใส่ใจและคำนึงถึงขั้นตอนในระหว่างการจัดส่งที่ดีด้วย ทั้งยังต้องมีบริการที่ครบครัน เพื่อตอบสนองให้ครบทุกความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุดด้วย           เพราะการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่การจัดส่งสิ่งของหรือสินค้าไปยังประเทศปลายทางเท่านั้น แต่ยังต้องมีบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วย เช่น การจัดการคลังสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขนส่งให้กับผู้ใช้บริการ ให้ตรงกับความต้องการในด้านการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการส่งสิ่งของหรือสินค้าระหว่างประเทศด้วย รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะสิ่งของหรือการให้บริการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ขาดความเข้าใจในเรื่องพิธีการด้านศุลกากรให้เกิดความเข้าใจจากการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาที่ดีด้วย ครบครันทุกความต้องการ One Stop Service ในที่เดียว           บริการนำเข้าสินค้า (Import)           ให้บริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีพิธีการด้านศุลกากรต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสร้างขั้นตอนที่เสียเวลา ดังนั้นเราจึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่ช่วยลดความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ โดยให้บริการนำเข้าสินค้าและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย           ให้บริการรับสินค้าฟรีถึงที่ ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ ครบครันและทีมงานมากมายกับทีมขนส่งกว่า 50 คันทั่วประเทศไทย เพื่อให้การใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศของ City-Link Express เป็นไปด้วยความคล่องตัว สะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด พร้อมรับสินค้าฟรีทั่วประเทศไทย            รับกระจายสินค้าทั่วประเทศ ตัวแทนผู้ให้บริการรับกระจายสินค้าทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่การให้บริการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น เพราะการขนส่งในประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ …

City Link Express จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์การขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด Read More »

แนะนำวิธีส่งออกไปจีน สะดวกง่ายและราคาถูกที่สุด

แนะนำวิธีส่งออกไปจีน สะดวกง่ายและราคาถูกที่สุด           ประเทศจีน เป็นหนึ่งในตัวเลือกอันดับต้น ๆ ที่ผู้ประกอบการรายย่อย หรือ SME ต่างใฝ่ฝันและต้องการไปเปิดตลาดอย่างแน่นอน ด้วยประชากรที่เยอะเป็นอันดับหนึ่งของโลกทำให้กำลังซื้อย่อมมากตาม ประกอบกับการเป็นจีนยุคใหม่ที่มีเสรีการค้าเปิดกว้างมากกว่าประเทศใดในโลก ทำให้ประเทศจีนเป็นประเทศในฝันสำหรับผู้ประกอบการไทย ดังนั้น หากท่านใดกำลังเริ่มต้นธุรกิจส่งออกไปจีนและกำลังมองหาวิธีการและช่องทางส่งสินค้าที่ ง่าย สะดวกและราคาย่อมเยาว์ในบทความนี้ มีคำตอบ           1. เลือกและคัดสรรสินค้าที่จะขาย ประเทศจีนนั้นแม้ว่าจะมีกำลังซื้อมากกว่า GDP ของประเทศไทยทั้งประเทศ แต่ไม่ใช่ว่าสินค้าทุกประเภทที่ส่งไปขายที่จีนจะขายได้และได้รับความนิยม เนื่องจากในประเทศจีนเองนั้นก็มีประสิทธิภาพการผลิตสินค้าได้ทัดเทียมหรือมากกว่าประเทศเราด้วยซ้ำ ดังนั้น การส่งสินค้าไปขายที่จีนในปัจจุบันนี้ ผู้ประกอบการจึงต้องเลือกเฟ้นสินค้าที่ตรงความต้องการของผู้บริโภคในจีนอย่างแท้จริง มีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และแน่นอนว่าต้องมีมาตรฐานและคุณภาพของสินค้าในเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอีกด้วย           2. เลือกช่องทางการจำหน่าย ช่องทางการจำหน่ายสินค้าของจีนนั้นมีมากมาย และสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่หรือ SME ไทย ช่องทางที่นิยมมากที่สุดคงหนีไม่พ้นโลกออนไลน์หรือ Marketplace ซึ่งมีช่องทางจำหน่ายสินค้าให้เลือกมากมาย เช่น Alibaba, Aliexpress และ Tabao เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นการจำหน่ายสินค้าในโลกออนไลน์ แต่ผู้ประกอบการก็ต้องทำการส่งสินค้าไปสต็อกปลายทางที่โกดังประเทศจีนด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องเลือกช่องทางการขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว และถูกที่สุดเพื่อประหยัดต้นทุนสินค้านั้น           3. เตรียมเอกสารอนุญาตนำเข้า …

แนะนำวิธีส่งออกไปจีน สะดวกง่ายและราคาถูกที่สุด Read More »

ส่งเอกสารด่วนไปอเมริกา และทั่วโลกง่ายๆ​

ส่งเอกสารด่วนไปอเมริกา และทั่วโลกง่ายๆ          ให้ท่านลองมาเลือกใช้บริการกับเรา City-Link express รับรองว่าจะต้องติดใจในมาตรฐานการบริการระดับสากล ที่เชื่อถือได้ ปลอดภัย ส่งไวถึงที่หมายอย่างแน่นอน นอกจากนี้การใช้งานก็แสนง่ายเหมาะสำหรับบุคคลธรรมดา ผู้ประกอบการ SME และ E-Commerce ด้วยฟังก์ชั่นเว็บไซต์แบบ Friendly user ที่มีช่องตรวจสอบและคำนวณราคาค่าจัดส่งแบบทันที ทำให้ท่านสามารถประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวๆได้อย่างทันใจ และเมื่อตกลงเลือกใช้บริการกับ City-Link express ท่านก็ไม่ต้องนั่งกรอกรายละเอียด หรือสมัครสมาชิกให้เสียเวลา เพียงเพิ่มเราเป็นเพื่อนในไลน์โดยแอด @citylinkthailand ท่านก็สามารถขอรับใบเสนอราคาและดำเนินขั้นตอนต่างๆผ่าน Line official account ได้ทันที นอกจากนี้ เรายังมี call center ที่พร้อมให้คำปรึกษา ทั้งเช็คสถานะสินค้า ปรับเปลี่ยนที่อยู่ปลายทาง หรือกำหนดวันรับสินค้าได้เอง ซึ่งพนักงานที่มีประสบการณ์เหล่านี้สแตนบายพร้อมให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง การตรวจเช็คสถานะพัสดุ          เมื่อท่านเลือกวิธีการจัดส่งเอกสารด่วนได้แล้ว City-Link express ยังมีบริการติดตามสถานะพัสดุทางออนไลน์ได้แบบ Real time โดยทางบริษัทจะมอบหมายเลขการจัดส่งให้กับท่าน เพื่อนำเลขไปกรอกในเว็บไซต์ และเว็บไซต์จะแสดงสถานะต่างๆของการจัดส่ง ดังนี้ …

ส่งเอกสารด่วนไปอเมริกา และทั่วโลกง่ายๆ​ Read More »

ไขข้อสงสัย? อยากส่งของไปญี่ปุ่น มีเงื่อนไขอย่างไร

ไขข้อสงสัย? อยากส่งของไปญี่ปุ่น มีเงื่อนไขอย่างไร             ประเทศญี่ปุ่น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่คนไทยนิยมส่งพัสดุไปมากที่สุดในเอเชียเลยก็ว่าได้ จนปัจจุบัน มีผู้ให้บริการและช่องทางการขนส่งไปประเทศญี่ปุ่นเกิดขึ้นอย่างมากมาย ทั้งสะดวก รวดเร็ว และประหยัด ดังนั้นใครกำลังมองหาวิธีส่งของไปประเทศญี่ปุ่นอยู่ล่ะก็ ห้ามพลาดกับคู่มือฉบับรวบรัดที่เราจะแนะนำดังต่อไปนี้ สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่น             ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการจำกัดสิ่งของหรือพัสดุนำเข้าประเทศมากพอสมควร โดยสำหรับการขนส่งให้ผู้รับประเภทบุคคล ไม่ว่าจะเป็นของฝาก, ของขวัญ, ของชำร่วย ฯลฯ ที่ไม่ได้กระทำเพื่อการค้า ประเทศญี่ปุ่นมีสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศ 6 ประเภทด้วยกัน ดังนี้ อาหารประเภทเนื้อสัตว์ หมู ไก่ และแปรรูปจากสัตว์ เช่น น้ำนมดิบ ไส้กรอก กุนเชียง เป็นต้น ผักผลไม้ สินค้าลอกเลียนแบบและละเมิดลิขสิทธิ์ทุกรายการ ยาบางประเภท โดยเฉพาะยาที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟดรีน ซึ่งมีอยู่ในยาแก้แพ้ หรือยาลดน้ำมูกที่ผลิตในประเทศไทย (ยาชนิดอื่นต้องมีใบอนุญาตนำเข้า หรือใบรับรองจากแพทย์ด้วย) แมลง ต่าง ๆ ที่ยังมีชีวิตและเจริญเติบโตในต่างประเทศ ดินและพืชต่างๆที่ยังมีชีวิต รวมทั้งฟางข้าวและแกลบด้วย             ทั้ง 6 ประเภทที่กล่าวมานี้ หากต้องการนำเข้าที่ประเทศญี่ปุ่นจะต้องดำเนินการขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เพราะทั้ง …

ไขข้อสงสัย? อยากส่งของไปญี่ปุ่น มีเงื่อนไขอย่างไร Read More »

5 ปัจจัยในการเลือกการขนส่ง ที่จะทำให้การขนส่งของคุณดีที่สุด

5 ปัจจัยในการเลือกการขนส่ง ที่จะทำให้การขนส่งของคุณดีที่สุด           การขนส่งพัสดุระหว่างประเทศ ในปัจจุบันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเหมือนในอดีตอีกต่อไป เพราะในปัจจุบัน มีบริษัทชั้นนำที่เป็นตัวแทนรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ และสินค้าจากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ทำให้ทุกการขนส่ง แม้ประเทศที่อยู่ห่างไกลก็ไม่ใช่เรื่องยาก ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งระหว่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบการขนส่งระหว่างประเทศรูปแบบต่าง ๆ ให้มีระดับที่ดีขึ้น จึงทำให้การขนส่งพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเลือกใช้บริการได้ง่ายยิ่งขึ้น              รวมไปถึงการพัฒนาของโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่เพียงแค่มีการนำเอาระบบออนไลน์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการติดต่อประสานงานด้านค้าขายเท่านั้น แต่ยังมีการกระจายความเจริญด้วยการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เชื่อมโลกถึงกันได้ง่ายขึ้น ทั้งด้านการค้าขายระหว่างประเทศ เศรษฐกิจ และการเจรจาถึงกันในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดส่งคำสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้การมีการซื้อสินค้าจากต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น เพราะผู้ขายสามารถส่งสินค้ามายังประเทศผู้ซื้อได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ดังนั้นการคำนึงถึงผู้ให้บริการในการรับขนส่งสินค้าและบริการ พัสดุภัณฑ์จากประเทศต้นทางไปยังประเทศปลายทางจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่ผู้ใช้บริการควรเลือกให้ได้บริษัทหรือตัวแทนที่ดีที่สุด เพื่อความปลอดภัยในตัวสิ่งของที่ขนส่ง และความรวดเร็วสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการนั่นเอง             5 ปัจจัยสำคัญที่คุณควรพิจารณาเลือกบริษัทขนส่งระหว่างประเทศ                     1.  พิจารณาเลือกจากบริษัทที่มีความเป็นมาตรฐานการบริการในระดับสากล โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการ ความเป็นมืออาชีพในการติดต่อประสานงานและการบริการในด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องรายละเอียดปลีกย่อย และเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นหัวใจหลักในการขนส่งระหว่างประเทศด้วย                     2. ควรเป็นบริษัทที่มีพันธมิตรร่วมในการขนส่งระหว่างประเทศกระจายตัวและฝังตัวอยู่ต่างประเทศทั่วไป …

5 ปัจจัยในการเลือกการขนส่ง ที่จะทำให้การขนส่งของคุณดีที่สุด Read More »

แนะนำวิธีส่งออกไปออสเตรเลีย ไม่ยากอย่างที่คิด

แนะนำวิธีส่งออกไปออสเตรเลีย ไม่ยากอย่างที่คิด          ประเทศออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประสิทธิภาพและโอกาสทางการค้าสำหรับสินค้าไทย โดยเฉพาะสินค้าเกษตร และพืชผักผลไม้ ทั้งแบบสดและแบบแปรรูป เพราะประเทศออสเตรเลียแม้ว่าจะมีพื้นที่ขนาดใหญ่เทียบเท่าทวีปแต่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย ประกอบกับจำนวนประชากรที่น้อยกว่าพื้นที่ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าต่างๆไม่พอเพียงกับการอุปโภคและบริโภคภายในประเทศ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในการส่งออกของ SME ไทย ที่สามารถเปิดตลาดสู่ภูมิภาคออสเตรเลียได้ไม่ยาก ซึ่งบทความนี้ จะขอแนะนำวิธีส่งออกไปออสเตรเลีย ฉบับรวบรัด ที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจถึงกระบวนการส่งออกไปออสเตรเลียได้อย่างทันที สินค้าต้องห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย          ประเทศออสเตรเลียนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้มงวด และจำกัดการนำเข้าสินค้าบางประเภทมาก เพื่อป้องกันโรคระบาดและอันตรายในขณะขนส่ง ซึ่งสิ่งของห้ามนำเข้าและสิ่งของที่ต้องสำแดงกับเจ้าหน้าที่มีดังนี้ อาหารสด พืชและเนื้อสัตว์ โดยอาหารทุกประเภททั้งแบบสดและแบบแปรรูปทางรัฐบาลห้ามนำเข้าโดยการส่งพัสดุโดยเด็ดขาดซึ่งมีความเข้มงวดมาก โดยการส่งออกประเภท SME ไทยนั้นต้องทำเรื่องสำแดงสินค้าและขอใบอนุญาตนำเข้าให้ถูกกฎหมายจึงจะขนส่งสินค้าได้ ยาเสพติด แน่นอนว่า ยาเสพติดเป็นสิ่งค้าต้องห้ามนำเข้าอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้รวมถึงยาบางประเภท เช่น สเตอรอยด์ ยาฮอร์โมน และยาปฏิชีวนะบางตัว ห้ามส่งเป็นสินค้าพัสดุทางไปรษณีย์เพราะเป็นสินค้าต้องสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ให้พิจารณาทุกครั้ง สินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ปืน หนังสติ๊ก ธนู กระสุน ไฟฉายเลเซอร์ สนับมือ ท่อเป่าลูกดอก ห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาดและไม่สามารถทำเรื่องขออนุญาตได้ ดิน โคลน ทราย ต้นไม้หรือพืชที่มีเศษดินหรือทรายติดมาด้วย ห้ามนำเข้าและขนส่งโดยไปรษณีย์เพราะอาจเป็นการพาเชื้อโรคเข้ามาในออสเตรเลียได้ทั้งสิ้น สินค้าปลอมแปลงและละเมิดลิขสิทธิ์ ห้ามนำเข้าประเทศออสเตรเลีย …

แนะนำวิธีส่งออกไปออสเตรเลีย ไม่ยากอย่างที่คิด Read More »

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการส่งพัสดุไปจีน

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการส่งพัสดุไปจีน แนะนำขั้นตอนการส่งพัสดุด่วนไปจีน ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีคนไทยอาศัยอยู่จำนวนไม่น้อย และเป็นประเทศที่มีโอกาสการเริ่มต้นธุรกิจส่งออกในรูปแบบ SME มากที่สุด เนื่องจากมีกำลังซื้อที่สูงและมีตลาดเปิดใหม่ตลอดเวลา ซึ่งหากท่านสามารถตามเทรนด์ความต้องการของตลาดได้ โอกาสที่จะสร้างรายได้จากการส่งสินค้าไปยังประเทศจีนก็เกิดขึ้นได้แบบสบาย ๆ อย่างแน่นอน   อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเทรนด์การสั่งสินค้าในจีนเริ่มเปลี่ยนไป โดยเน้นคุณภาพและความรวดเร็วในการส่งมากยิ่งขึ้น ดังนั้นลูกค้าชาวจีนหลายท่านอาจเรียกร้องให้ส่งเอกสารแบบด่วน หรือส่งสินค้าตัวอย่าง, สินค้าทดลอง ไปให้เลือกพิจารณาก่อน ซึ่งหากผู้ประกอบการไทยสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้เร็ว ก็จะมีโอกาสได้รับกำลังซื้อจากประเทศจีนได้อย่างไม่ยาก แล้วทำอย่างไรล่ะ หากคิดจะส่งพัสดุด่วนไปจีน ในบทความนี้มีคำตอบ   รูปแบบการส่งพัสดุด่วนไปยังประเทศจีน การขนส่งสินค้าไปจีนมี 3 รูปแบบใหญ่ ๆ ด้วยกันคือ การขนส่งทางอากาศ การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางรถยนต์ ซึ่งการขนส่งทางอากาศก็คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดหากเราต้องส่งพัสดุด่วนที่ต้องการความรวดเร็ว โดยการขนส่งพัสดุด่วนไปจีนทางอากาศนั้น มีรูปแบบให้เลือกใช้บริการคือ   บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศด่วนพิเศษเป็นการขนส่งพัสดุทางอากาศ (ทางเครื่องบิน) โดยการันตีระยะเวลานำส่ง 2-5 วันทำการเท่านั้น แต่ไม่รวมระยะเวลาในการเดินพิธีการศุลกากรในกรณีเป็นสินค้าที่ต้องสำแดงและมีมูลค่าเกิน 50 หยวนขึ้นไป โดย City-Link express เปิดให้บริการส่งสินค้าไปต่างประเทศด่วนพิเศษแบบประหยัดค่าใช้จ่าย ที่เราสามารถนำเสนอราคาขนส่งพิเศษที่สุด แต่ยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความรวดเร็วในการจัดส่งระดับสากล ท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าจะถึงปลายทางอย่างสมบูรณ์แน่นอน …

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการส่งพัสดุไปจีน Read More »