วิธีการใช้ระบบ Easy Live

ลูกค้าสามารถกรอกข้อมูลการจัดส่ง ตรวจสอบสถานะพัสดุ และพิมพ์ใบเสร็จค่าส่งสินค้า ได้ในลิงก์เดียว

1. กรอกข้อมูลผู้รับปลายทางให้ถูกต้องและครบถ้วน

2. กรอกข้อมูลผู้รับส่งสินค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน

3. กรอกข้อมูลสถานที่นัดรับสินค้า และข้อมูลผู้ประสานงาน

4. กด Save Draft เพื่อบันทึกข้อมูลชั่วคราว หรือกด Submit เพื่อยืนยันและบันทึกข้อมูล

หากได้รับโค้ดส่วนลด ลูกค้าสามารถใส่โค้ดในช่อง Promo code/ โค้ดส่วนลดก่อนการ Submit ได้เลย

1. กรอกข้อมูลรายการสินค้าให้ครบถ้วนทุกรายการ

2. กด Save เมื่อกรอกข้อมูลรายการสินค้าครบทุกรายการแล้ว

1. กด “CHOOSE A FILE” เพื่อเลือกรูป 2. กด “UPLOAD” เพื่อเพิ่มรูปบัตรประชาชน หรือ Passport ของผู้ส่งในระบบ