บริการส่งอาหารแปรรูปไป USA

          ในสหรัฐอเมริกา อาหารไทยหลาย ๆ ชนิด อาจจะหาทานได้ยาก โดยเฉพาะ ถ้าพูดถึงอาหารที่รสชาติจัดจ้าน แบบไทยแท้ ๆ ก็ไม่ใช่สิ่งที่จะหาทานได้ทั่วไป หรือหาซื้อตาม Supermarket ได้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจ ว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ใน USA มักจะให้ครอบครัวหรือเพื่อนที่อยู่ในประเทศไทย จัดส่งอาหารและขนมรสชาติไทย ๆ ไปให้ถึงที่

          ในบทความนี้ แอดมินจึงขอแนะนำข้อมูลการส่งอาหารไป USA ว่าอาหารชนิดใดสามารถส่งได้ หรืออาหารชนิดใดส่งไม่ได้บ้าง

          ข้อสำคัญข้อแรก มาทำความเข้าใจกันก่อน ว่าอาหารดังต่อไปนี้ ไม่สามารถส่งออกแบบด่วนทางอากาศในทุกประเทศทั่วโลกอย่างแน่นอน นั่นคือ อาหารสด, อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อแดง, นม, ไข่ และอาหารที่เน่าเสียง่าย

ต่อไปเป็นรายละเอียดการส่งอาหารไป USA ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร

                   1. เลือกส่งเฉพาะอาหารที่ USA อนุญาตให้นำเข้า เช่น อาหารทะเลแปรรูป หรือ ผลไม้แปรรูป

                   2. หากส่งอาหารทะเลแปรรูป ควรส่งพร้อมสินค้าชนิดอื่น ๆ โดยสัดส่วนของอาหารทะเลแปรรูป ไม่ควรเกิน 30% ของสินค้าทั้งหมด

                   3. ควรเลือกสินค้าที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีฉลากบอกส่วนผสมของอาหาร วันผลิตและวันหมดอายุ

                   4. ต้องเป็นการส่งแบบบุคคลถึงบุคคลเท่านั้น

                   5. มูลค่าสินค้าที่จัดส่งทั้งหมดต้องไม่เกิน 800 USD

หมายเหตุ: หากต้องการส่งอาหารที่ผลิตเอง หรือผลิตภัณฑ์ “OTOP” ที่ไม่มีอย. สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญได้ทันที