วิธีการคำนวณราคา

          สำหรับการเตรียมตัวแพ็กของ เพื่อจัดส่งไปทั่วโลก เบื้องต้นก็มักจะชั่งน้ำหนักสินค้าและคำนวณค่าส่งจากน้ำหนักของกล่องพัสดุผ่านเว็บไซต์ของ City-link แต่สิ่งที่ลูกค้าจะต้องนำมาใช้คำนวณราคาอีกอย่างคือ ขนาดของกล่อง เพราะเราจำเป็นจะต้องคำนวณหาปริมาตรกล่อง

          โดยใช้สูตรในการคำนวณดังนี้ น้ำหนักปริมาตรกล่อง (kg.) = (กว้าง cm. x ยาว cm. x สูง cm.) / 5,000

Howto check-rate
Howto Checkraryte Summa

         ตัวอย่างสินค้าที่มีน้ำหนักจริงน้อย แต่มีน้ำหนักปริมาตรกล่องที่สูงกว่า

  • หวดนึ่งข้าวเหนียว
  • ตุ๊กตา
  • เสื้อกันหนาว
  • เซิร์ฟสเก็ต
  • ผ้าห่ม หรือ Topper 

❗️ ถ้าพัสดุมีขนาดกล่องด้านใดด้านหนึ่งเกิน 120 cm. จะมีค่า Oversize Piece (2,300.-/ชิ้น)

❗️ ถ้าพัสดุมีน้ำหนักเกิน 70 kg. จะมีค่า Overweight Piece (3,000.-/ชิ้น)

หมายเหตุ: (ราคานี้ ยังไม่รวม Fuel & Vat )