เรื่องต้องรู้! ก่อนส่งของไปญี่ปุ่น สำหรับธุรกิจ SME!

จะส่งของไปญี่ปุ่น ต้องระวังอะไรบ้าง?

City-Link Express รวบรวมเรื่องต้องรู้ก่อนส่งของไปญี่ปุ่นสำหรับใครที่ต้องการขยายธุรกิจไปญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่น
.
เรื่องต้องรู้ก่อนส่งของไปญี่ปุ่น มีอะไรบ้าง?
ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดในการนำเข้าสินค้าอย่างมาก โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหาร ต้องผ่านกระบวนการการผลิตอย่างดีและมีบรรจุภัณฑ์อย่างดี มาดูตัวอย่างกันว่าการส่งของไปญี่ปุ่น ส่งอะไรได้หรือไม่ได้บ้างและต้องเตรียมอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้การส่งของไปญี่ปุ่นเป็นไปอย่างราบรื่น


☑️ สินค้าที่ไม่สามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้ เช่น อาหารที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นแฮม ไส้กรอก เนื้อแช่แข็ง ฯลฯ อาหารที่มีส่วนผสมของไข่ไก่ ปลา ถั่วทุกประเภท ผักผลไม้สด ผักผลไม้แช่แข็ง อาหารที่มีส่วนผสมจากถั่วและมะพร้าว เป็นต้น


☑️ เมล็ดกาแฟสดสีเขียวและกาแฟที่ยังไม่ได้คั่ว ไม่สามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้ ยกเว้นที่คั่วแล้วหรือที่แปรรูปแล้ว สามารถนำเข้าไปได้โดยผู้รับต้องมีใบอนุญาตนำเข้าอาหารหากจะนำไปจำหน่ายหรือเพื่อแจกจ่ายทั่วไปโดยที่ไม่ระบุจำนวน


☑️ การนำเข้าแว่นตาหรือคอนแท็กเลนส์ หากเป็นการนำเข้าไปในญี่ปุ่นเพื่อใช้ส่วนตัว สามารถทำได้โดยไม่ต้องขอใบอนุญาต แต่ต้องไม่เกิน 1 ชิ้นสำหรับแว่นตา และจำนวนใช้งานไม่เกิน 2 เดือนสำหรับคอนแท็กเลนส์ ถ้าส่งไปญี่ปุ่นจำนวนมากกว่าที่กำหนด และผู้รับไม่สามารถเตรียมเอกสารทางการแพทย์ได้ ของทั้งหมดจะถูกตีกลับมาที่ผู้ส่งทันที


☑️ เครื่องสำอางค์ สามารถนำเข้าได้ไม่เกิน 24 ชิ้นเพื่อใช้ส่วนตัว หากเกินที่กำหนดผุ้นำเข้าจะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า

นี่เป็นเพียงข้อมูลบางส่วนเท่านั้น หากมีคำถามเกี่ยวกับการส่งของไปญี่ปุ่นลูกค้าสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ City-link Express ได้ที่ Line: @citylinkthailand หรือคลิก http://bit.ly/2YVTwar หรือโทร 02-666-8288, 02-666-8289