คำนวณค่าบริการ

ตรวจสอบค่าจัดส่ง (Check Price)


ประเทศปลายทาง (Destination)

น้ำหนักปริมาตรที่คำนวณจากขนาดกล่อง (Volumetric Weight) 0.0 Kg.

ค่าบริการส่งพัสดุไป  

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

ส่งเอกสารด่วนพิเศษ 1-3 วันทำการ

Document Express

ราคารวม

0

xxxx.-

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. บริการรับสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีทั่วไทย ยกเว้น พื้นที่สีแดง และพื้นที่ห่างไกล (ยกเว้นบริการ “ยูเอสไดเรคไลน์” ไม่รวมค่าบริการรับงานและภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-666-8288 และทางออนไลน์ทุกช่องทาง
  Free nationwide pickup service excluding remote islands, less-accessible location, and red-zone areas (Except “US Direct Line” service). Please contact our customer care center for more information at 02-666-8288 or our online channels.
 2. ราคาค่าขนส่งข้างต้นนี้ รวมค่าธรรมเนียมพิเศษต่างๆของประเทศต้นทางแล้ว เช่น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าธรรมเนียมสถานการณ์โรคระบาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม
  Our rates are inclusive of Fuel Surcharge, Emergency Situation Surcharge, and Value Added Tax.
 3. ราคาค่าขนส่งข้างต้นนี้ ยังไม่รวมค่าภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมศุลกากร ณ ประเทศปลายทาง ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับกฏหมาย วิจารณญาณ และการประเมินของเจ้าหน้าที่ศุลกากรประเทศปลายทาง ในกรณีที่มีค่าภาษีนำเข้าและค่าธรรมเนียมฯเกิดขึ้นจะถูกเรียกเก็บจากผู้รับปลายทางก่อนการนำส่งสินค้า
  Our rates are not inclusive of Import duties and taxes which is subject to destination import regulations and customs assessment. If occur, the recipient will be asked to pay before the shipment is delivered
 4. ราคาค่าขนส่งข้างต้นนี้ยังไม่รวมค่าบริการนำส่งในพื้นที่ห่างไกลทางบริษัทฯจะตรวจสอบที่อยู่ปลายทางทุกครั้งและจะแจ้งให้ผู้ส่งทราบก่อนการส่งออกทุกครั้ง ท่านสามารถตรวจสอบที่อยู่ปลายทางล่วงหน้าได้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านทุกช่องทางการติดต่อของบริษัท
  Our rates are not inclusive of “Remote Area Delivery Surcharge” at the destination country. We will recheck and reconfirm shipper if Remote Area Delivery Surcharge is applicable prior to export shipment.
 5. เพื่อเป็นการสนองตอบต่อมาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของภาครัฐ บริษัทขอสงวนสิทธิในการตรวจสอบพัสดุทุกชิ้นก่อนดำเนินการส่งออก
  To comply with the regulations of Drug Enforcement Administration of Thailand, City-Link reserves the right to physically inspect every parcel during export procedures.
 6. การคำนวณค่าบริการ จะยึดตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  Rates Calculation:
  • คิดจากการชั่งน้ำหนักจริงของบรรจุภัณฑ์หน่วยเป็นกิโลกรัมเปรียบเทียบกับการคำนวณน้ำหนักปริมาตรของบรรจุภัณฑ์ (กว้าง(ซม) คูณ ยาว(ซม) คูณ สูง(ซม) หาร 5000 ผลลัพธ์ที่ได้มีหน่วยเป็นกิโลกรัม) โดยเลือกน้ำหนักอันใดอันหนึ่งที่มากกว่า
  • ช่วงน้ำหนักไม่เกิน30 กิโลกรัมแรก คิดค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 กรัม (0.50กิโลกรัม) และบวกเพิ่มทุกๆ 500 กรัม และช่วงน้ำหนักที่มากกว่า 30 กิโลกรัมขึ้นไป บวกค่าบริการเพิ่มทุกๆ 1 กิโลกรัม ยกตัวอย่างเช่น น้ำหนักรวม เท่ากับ 1.80 กิโลกรัม คิดค่าบริการที่ 2.00 กิโลกรัม, น้ำหนักรวม เท่ากับ 34.50 กิโลกรัม คิดค่าบริการที่ 35.00 กิโลกรัม เป็นต้น (ยกเว้นบริการ ยูเอสเอไดเรคไลน์ คำนวณค่าบริการเริ่มต้น 50 กรัม และบวกเพิ่มทุกๆ 50 กรัม)
  • The chargeable shipping weight will be based on the actual weight of the shipment or its dimensional weight (Multiplying width in cm by length in cm by height in cm of the package divided by 5000) whichever is greater.
  • Total shipment weight below 30 Kilograms, the minimum rate starts from 500 grams and additional 500 grams thereafter.Above 30 kilograms, the rate will be calculated every 1 Kilogram.
   (Except “US Direct Line” service, the minimum rate starts from 50 grams and additional 50 grams thereafter.)

City-Link Express บริการส่งพัสดุไปต่างประเทศ ส่งไปรษณีย์ไปต่างประเทศ

บริการส่งพัสดุด่วนไปต่างประเทศราคาประหยัด

ไม่ว่าคุณต้องการส่งของไปประเทศใดบนโลก City-Link Express ยินดีให้บริการในราคาประหยัด และส่งสินค้าถึงปลายทางอย่างปลอดภัย รวดเร็วภายในระยะเวลาเพียง 1-3 วัน

บริการเดินพิธีการศุลกากร​

ซิตี้-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส มีบริการจัดเตรียมเอกสารสำหรับนำเข้าและส่งออก พร้อมเป็นตัวแทนในการเดินเอกสารพิธีศุลกากรขาเข้าประเทศไทย

รางวัลที่ได้รับ

ส่งของกับซิตี้-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส ดีอย่างไร

ส่งครั้งแรกก็สบายใจ

เพราะมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอนการจัดส่งจนสินค้าถึงปลายทาง

รู้ทุกความเคลื่อนไหวของพัสดุ

ด้วยระบบติดตามพัสดุที่อัปเดตตลอด 24 ชั่วโมง

อยู่ที่ไหนก็ส่งได้

 ด้วยบริการเข้ารับพัสดุถึงหน้าบ้าน

ใช้งานง่าย

ด้วยระบบที่เชื่อมต่อข้อมูลการจัดส่ง การพิมพ์ใบเสร็จ และการตรวจสอบสถานะสินค้าในที่เดียว

หมดกังวลเรื่องพัสดุเสียหาย

ด้วยการรับประกันพัสดุสูญหายหรือเสียหาย 

บริการแพ็กพัสดุใหม่ฟรี

เพื่อช่วยให้คุณมั่นใจว่าพัสดุจะถึงปลายทางอย่างปลอดภัย

0 +
ประสบการณ์ส่งออกไปต่างประเทศกว่าสี่สิบปี
0 K
จำนวนการจัดส่งกว่าล้านชิปเมนท์