1. แสดงข้อมูลเอเจนท์ที่จัดส่ง และหมายเลขพัสดุของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถนำหมายเลขพัสดุไปตรวจสอบสถานะใน
    เว็บไซต์ของเอเจนท์ที่จัดส่งได้เช่นกัน
  2. รูปภาพสินค้าก่อนการจัดส่งสามารถใช้เป็นตัวช่วยในการเคลมสินค้า กรณีสินค้าเสียหายระหว่างการจัดส่ง
    ให้แก่ลูกค้าได้
  3. แสดงสถานะพัสดุตั้งแต่เข้ารับสินค้าจนสินค้าถึงปลายทาง

สถานะการจัดส่งใน EASY LIVE มีอะไรบ้าง

ในการส่งพัสดุไปต่างประเทศนั้นมีหลายขั้นตอน เพราะเมื่อเป็นการจัดส่งข้ามประเทศ การจัดส่งจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ

โดยปกติแล้วการจัดส่งพัสดุจะมีการต่อเครื่อง เหมือนที่เวลาเราเดินทางไปต่างประเทศ และเมื่อพัสดุไปถึงจุดต่อเครื่อง ศุลกากรประเทศนั้นๆ จะทำการตรวจสอบสินค้าก่อน จากนั้นจึงจะส่งต่อพัสดุไปยังประเทศปลายทางได้ ทำให้สถานะพัสดุในระบบอาจซับซ้อนและอาจจะดูยากเล็กน้อยสำหรับผู้ส่งมือใหม่

ซิตี้-ลิงค์ เอ็กซ์เพรส จึงรวบรวมสถานะการจัดส่งต่างๆ มาอธิบายเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจสถานะพัสดุมากยิ่งขึ้น