City Link Express จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์การขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด

City Link Express จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ตอบโจทย์การขนส่งระหว่างประเทศที่ดีที่สุด

          การขนส่งระหว่างประเทศที่ดี ไม่ใช่แค่บริหารจัดการเฉพาะการส่งสินค้าถึงมือผู้รับปลายทางเท่านั้น หากแต่ยังต้องใส่ใจและคำนึงถึงขั้นตอนในระหว่างการจัดส่งที่ดีด้วย ทั้งยังต้องมีบริการที่ครบครัน เพื่อตอบสนองให้ครบทุกความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุดด้วย

          เพราะการให้บริการขนส่งระหว่างประเทศไม่ใช่เพียงแค่การจัดส่งสิ่งของหรือสินค้าไปยังประเทศปลายทางเท่านั้น แต่ยังต้องมีบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งด้วย เช่น การจัดการคลังสินค้า การให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการขนส่งให้กับผู้ใช้บริการ ให้ตรงกับความต้องการในด้านการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนในการส่งสิ่งของหรือสินค้าระหว่างประเทศด้วย รวมไปถึงการตรวจสอบสถานะสิ่งของหรือการให้บริการเพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการที่ขาดความเข้าใจในเรื่องพิธีการด้านศุลกากรให้เกิดความเข้าใจจากการให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาที่ดีด้วย

ครบครันทุกความต้องการ One Stop Service ในที่เดียว

          บริการนำเข้าสินค้า (Import)

          ให้บริการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีพิธีการด้านศุลกากรต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการบางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและสร้างขั้นตอนที่เสียเวลา ดังนั้นเราจึงเปรียบเสมือนตัวแทนที่ช่วยลดความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ โดยให้บริการนำเข้าสินค้าและกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศด้วย

          ให้บริการรับสินค้าฟรีถึงที่ ด้วยการให้บริการอย่างมืออาชีพ ครบครันและทีมงานมากมายกับทีมขนส่งกว่า 50 คันทั่วประเทศไทย เพื่อให้การใช้บริการขนส่งระหว่างประเทศของ City-Link Express เป็นไปด้วยความคล่องตัว สะดวกสบายให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างดีที่สุด พร้อมรับสินค้าฟรีทั่วประเทศไทย 

          รับกระจายสินค้าทั่วประเทศ

ตัวแทนผู้ให้บริการรับกระจายสินค้าทั่วประเทศ ไม่เพียงแต่การให้บริการขนส่งสิ่งของหรือสินค้าระหว่างประเทศเท่านั้น เพราะการขนส่งในประเทศก็เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเพื่อความครบครันตอบโจทย์ทุกด้านการเป็นผู้นำด้านการขนส่ง เราจึงมีบริการรับกระจายสินค้าทั่วประเทศ เพื่อให้การขนส่งสินค้าทั้งในและนอกประเทศของคุณเรียบร้อยครบครันในที่เดียว

          บริการจัดการคลังสินค้า (Fulfillment)

          ลดขั้นตอนการดูแลสินค้าที่ยุ่งยากหรือการจัดหาสถานที่จัดเก็บสินค้าออกไปได้ เพราะเราเปิดให้บริการจัดการคลังสินค้าทุกชนิด ทั้งยังมีระบบการจัดการสินค้าในคลังและระบบการกระจายสินค้าที่เป็นมาตรฐาน รวมทั้งบุคคลากร และพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

          บริการเดินพิธีการศุลกากร (Express Broker License)

          ตัวแทนบริการเดินพิธีการศุลกากรช่วยลดระยะเวลาของคุณในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เปลี่ยนความยุ่งยากในด้านการจัดการเอกสารด้านพิธีการต่าง ๆ ให้กลายเป็นเรื่องง่ายได้

          City-Link Express จึงเปรียบเสมือนผู้ให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพร้อมบริการที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งต่าง ๆ อีกมากมาย จุดเดียวเบ็ดเสร็จ ครบครันในทุกความต้องการ One Stop Service ในที่เดียว เลือกใช้บริการได้ง่าย ๆ กับเจ้าหน้าที่มืออาชีพพร้อมให้บริการอย่างต่อเนื่อง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *